MESURES DE PREVENCIÓ I SALUT EN RELACIÓ LA PANDÈMIA

 

 


 
A l’escola hem ajustat el pla d'obertura seguint les noves instruccions del departament d Salut.

I us el volem explicar.

El pla es basa en l’agrupació dels alumnes en grups estables, la protecció amb mascareta als espais tancats, la higiene de mans, la distància de seguretat i la ventilació d’espais tancats. 

Això us deu sonar perquè des de l'any passat que se'n parla molt. I cal continuar així. Tot i que podeu trobar el pla complet al final de la pàgina, aquí volem explicar-vos els seus principals trets del nostre pla.


El pla resumit

  Transport

1.    Cada alumne sempre seurà al mateix seient voltat dels companys del seu grup estable.

Espais

1.    Cada grup té uns espais exclusius:  una aula, un vestidor, un lavabo, un espai d’esmorzar i esbarjo. Així no compartirem ni mobiliari ni materials.

2.    L’únic espai on es trobaran diferents alumnes serà aquell on es facin les atencions de psicòlegs i educadors, en aquests punts la neteja serà extrema amb la intervenció del servei de neteja.

3.    Hem fet zones al jardí i al viver on només hi accedirà un grup cada dia per tal de no coincidir.

4.    Els grups, al menjador sempre ocuparan les mateixes places i estaran separats dels altres.

5.    Ens organitzem en dos torns de treball: Els alumnes d'hort i segon començaran el dia  treballant a l’exterior i després treballaran  a l’aula; els grups de primer i PTT ho faran al revés: començaran per l’aula i després sortiran a treballar a l’exterior.  Així coincidiran menys alumnes dins els edificis.

6.    No es faran servir les dutxes.

Materials i equipament pedagògic

1.    El material d'aula pot ser compartit.

3.    Els ordinadors seran l'únic material d'aula que passarà per diferents grups de convivència. Una vegada a la setmana un membre del PAS farà una desinfecció a fons.

4.   A les casetes d’eines i maquinària  es farà una desinfecció a fons.

 Neteja i desinfecció

1.    Hi haurà dispensadors i equips de desinfecció als punts estratègics (entrada, aules, menjadors, ...) amb gel hidroalcohòlic, paper i ampolles amb desinfectant.

2.    L'execució del pla de residus la realitzen diferents membres del personal de l’escola, tot i que els alumnes hi participen puntualment.

3.    Les aules es mantindran ventilades.

No patiu, entre tots farem les coses  correctament i tot anirà bé.

 PLA COMPLET

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada