13 de set. 2020

BENVIGUTS I BENVINGUDES AL NOU CURS, L'ESCOLA SERÀ UN ESPAI SEGUR

 

 

 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I SALUT EN RELACIÓ LA PANDÈMIA

A l’escola el mes de juliol vam elaborar un pla que hem anat ajustant a les instruccions que ens arribaven. Ara per començar el curs ja el tenim enllestit i aquí us el volem explicar.

El pla es basa en l’agrupació dels alumnes en grups estables, la protecció amb mascareta (obligatòria a tot el centre), la higiene de mans, la distància de seguretat i la ventilació d’espais tancats. Això us deu sonar perquè se n’ha parlat molt. Però aquí volem explicar-vos els principals trets del nostre pla que dimarts trobareu complet en una pestanya d'aquest  bloc.

  Transport

1.    Cada alumne sempre seurà al mateix seient voltat dels companys del seu grup estable.

2.    Restriccions a l’autocar:

a.    no podrà pujar cap alumne amb 37,5º o més de temperatura -els la prendrem abans de pujar-

b.    No podrà pujar cap alumne que arribi sense mascareta.

Espais:

1.    Cada grup té uns espais exclusius:  una aula, un vestidor, un lavabo, un espai d’esmorzar i esbarjo. Així no compartirem ni mobiliari ni materials.

2.    L’únic espai on es trobaran diferents alumnes serà aquell on es facin les atencions de psicòlegs i educadors, en aquests punts la neteja serà extrema amb la intervenció del servei de neteja.

3.    Hem fet zones al jardí i al viver on només hi accedirà un grup cada dia per tal de no coincidir.

4.    Els grups, al menjador sempre ocuparan les mateixes places i estaran separats dels altres.

5.    Ens organitzem en dos torns de treball: Els alumnes d'hort i segon començaran el dia  treballant a l’exterior i després treballaran  a l’aula; els grups de primer i PTT ho faran al revés: començaran per l’aula i després sortiran a treballar a l’exterior.  Així coincidiran menys alumnes tant a fora com a dins els edificis.

6.    No es faran servir les dutxes.

Materials i equipament pedagògic

1.    Cada alumne tindrà material de classe propi .

2.    Cada aula tindrà un material exclusiu que desinfectarem quan s’hagi usat.

3.    Els ordinadors sera l'únic material d’aula compartit. Els  alumnes participaran en la seva desinfecció després de fer-los servir. Una vegada a la setmana un membre del PAS farà una desinfecció a fons.

4.    Hi haurà casetes d’eines i maquinària separades, tot i que en alguns casos es compartiran. Al final de l’activitat pràctica nois i noies desinfectaran eines i màquines. Un vegada a la setmana es farà una desinfecció a fons.

 Neteja i desinfecció

1.    Hi haurà dispensadors i equips de desinfecció als punts estratègics (entrada, aules, menjadors, ...) amb gel hidroalcohòlic, paper i ampolles amb desinfectant.

2.     Promourem la rutina de rentar-se les mans sovint.

3.    Els serveis de neteja s’han ampliat al matí per poder anar repassant espais de reunió, lavabos, poms, baranes i altres espais i zones de contacte.

4.    Hi ha fet un pla de residus en el que hi participen diferents membres de l’escola.

5.    Les aules es ventilaran cada hora, si s’utilitzen.


Així que benvingudes i benvinguts al curs. No patiu, entre tots farem les coses amb cura i per tant: tot anirà bé.

Cordialment

Tià Duñó

Director