Eleccions 2021 al Consell escolar

Aquest any cal fer la renovació del Consell escolar que l'any passat no es va poder fer. Així ara cal renovar 3 representants dels professors o professores, una persona del PAS i cinc persones en representació de les famílies.

Així el dia 2 de novembre s'han convocat les eleccions per a aquesta renovació segons el calendari publicat a primer pàgina del bloc

Qui hi ha i què s'hi fa al consell escolar.
Al Consell hi ha representades totes les persones que formen part de la nostra comunitat escolar professorat, famílies, educadors, representant municipals i, una vegada, l'any també els alumnes.

A les reunions del Consell s'informa, es debat i s'aproven la major part de coses que afecten al bon funcionament del centre. És el principal òrgan de participació de l'escola.

A la següent imatge podeu veure resumidament qui compon el Consell escolar, que està dividit en tres sectors:

  • pares, mares tutors: 5 persones (una pot ser escollida per l'AMPA)
  • professors/es: 5 persones
  • Altres representants: director (president), cap d'estudis, un representant del PAS, una educadora/r i el representant de l'Ajuntament a qui pertany l'escola (en el nostre cas el de Barcelona).
  • També hi ha present la secretària acadèmica que fa les tasques de secretaria i no té vot.
A la imatge també es pot veure a grans trets de quins temes parlem principalment, tot i que en tractem d'altres ue poden sorgir en el dia a dia.
Desitgem la participació de pares, mares i tutors, ja sigui com a candidats o senzillament votant.


La veu de les famílies és important 
per al bon funcionament de l'escola

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada