JPO

Preinscripcions del 14 al 25 de maig a l'escola. A Barcelona només el 18 i el 25 de maig. Més informació a la pestanya: Preinscripció i matricula

L'AMPA a l'escola


Des de l'inici del  Castell de Sant Foix que hi ha associació de mares i pares d'alumnes. 

Ja al grup impulsor de l'escola, juntament a professionals de l'educació, hi trobem un grup de famílies que amb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona estan disposats a tirar endavant un tipus nou de centre formatiu. Un centre productiu on la jardineria és l'eina per a l'aprenentatge, el creixement personal i la inserció dels alumnes amb necessitats educatives especials.

D'aquests primeres famílies en naixerien moltes empreses de jardineria on es van inserir molts dels primers alumnes.

Al llarg dels anys ha mantingut diverses nivells d'activitat, organitzant trobades, obres de teatre, sempre depenent, això, de la quantitat de famílies participants i dels recursos de que disposava.

L'AMPA a l'actualitat

 Actualment l'AMPA  realitza un seguit de feines imprescindibles: 
  • organitza el transport escolar que facilita l'arribada dels alumnes a l'escola.
  • coorganitza amb el centre l'activitat d'estiu en que els alumnes col·laboren en el manteniment dels jardins de l'escola.
  • està present a les reunions del Consell escolar.
  • col·labora en algunes de les festes de l'escola.